پیش بینی درآمدهای شهرداری تهران در لایحه بودجه سال۱۴۰۱

به گزارش نخ نیوز به نقل از ایرنا، شهرداری تهران در این لایحه پیش بینی کرده که از محل درآمدهای مستقیم حدود ۴۴۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود ۸۶ هزار و ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی نیز ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و در مجموع ۵۶۸ هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال درآمد کسب کند.

برهمین اساس شهرداری تهران پیش بینی کرده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش درآمدهای مستقیم از محل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی حدود ۴۰۲ هزار و ۶۴۲ میلیارد و ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری ۸ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۷ هزار و ۴۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۱۷ هزار و ۱۳۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی ۴ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال و کمک های اعطایی و دارایی ها ۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار درآمد کسب کند.

این درحالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش شده بود که شهرداری تهران از محل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۲۵۶ هزار و ۷۱۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۴۵۵ هزار ریال، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری ۵ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۷۶۷ هزار ریال، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۶ هزار و ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۹۱۱ هزار ریال، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۶ هزار و ۴۰۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۵۷۳ هزار ریال، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی ۹ هزار و ۶۷۳ هزار میلیارد ریال و کمک های اعطایی و دارایی ها ۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد و ۸۰۳ میلیون و ۹۰ هزار ریال درآمد حاصل کند.

با این حساب از محل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی به میزان ۱۴۵ هزار و ۹۲۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون و ۴۵ هزار ریال، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری به میزان ۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۳۳ هزار ریال، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری به میزان یک هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۴۸۹ هزار ریال، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری به میزان ۱۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۱۲۷ هزار ریال و از محل اعئانات، کمک های اعطایی و دارایی ها ۲ هزار و ۶۸ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال افزایش مواجه است.

بر اساس این گزارش، شهرداری تهران در لایحه سال آینده در بخش کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی با کاهش درآمد ۵ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریالی مواجه است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا