عنوان خبر: برپایی مراسم مقابله قرآن کریم
(شاخه: اخبار جزیره خارگ)
سه شنبه 15 تير 1395 - 11:19:33

نخ نیوز :‌سپاه ثارا... خارگ برای اولین سال اقدام به برگزاری آیین مقابله قرآن کریم در حسینیه این سپاه نموده استبه گزارش نخ نیوز کارکنان سپاه ثارا... خارگ، از ابتدای ماه مبارک رمضان، هرشب راس ساعت 22 با گردهم آمدن در محل حسینیه این سپاه اقدام به قرائت یک جزء قرآن کریم به صورت مقابله می نمایند .

در این برنامه قرآنی کارکنان وظیفه، نیروهای بسیجی و تنی چند از کارکنان ناوتیپ ذوالفقار پایگاه دریایی سپاه این جزیره نیز شرکت می کنند .

کارکنان این سپاه معتقدند برپایی این گونه مجالس قرآنی در افزایش اشتیاق به کتاب آسمانی و ارتقای سطح سواد قرآنی آنان تاثیر بسزایی دارد .
نخ نیوز | نفت خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-9985.html )