عنوان خبر: عکس/خانم وندی شرمن درنمازجمعه تهران
(شاخه: اخبار جزیره خارگ)
شنبه 4 آبان 1392 - 21:35:21

اعتراض نمازگران تهرانی به اظهارات وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/8/3/302051_464.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/8/3/302052_635.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/8/3/302052_635.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/8/3/302053_491.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/8/3/302054_896.jpg

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/8/3/302055_141.jpgنخ نیوز | نفت خارگ | اخبار جزیره خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-3297.html )