عنوان خبر: نگاه سال سرنوشت تلخ کتیبه «خارک»
(شاخه: اخبار جزیره خارگ)
جمعه 14 دي 1397 - 14:32:26

نخ نیوز: مهر سال ٨٧ یک شهروند جزیره‌ خارک به کتیبه‌ای که روی آن زبان میخی باستانی حک شده بود، ‏برخورد و توانست خط میخی را روی کتیبه تشخیص دهد، به میراث فرهنگی استان اعلام کرد و در ‏ادامه برخی از باستان‌شناسان و کتیبه‌خوان‌ها برای دیدن این کتیبه‌ تاریخی به خارک رفتند.


به گزارش نخ نیوز و به نقل از روزنامه شهروند، مهر سال ٨٧ یک شهروند جزیره‌ خارک به کتیبه‌ای که روی آن زبان میخی باستانی حک شده بود، ‏برخورد و توانست خط میخی را روی کتیبه تشخیص دهد، به میراث فرهنگی استان اعلام کرد و در ‏ادامه برخی از باستان‌شناسان و کتیبه‌خوان‌ها برای دیدن این کتیبه‌ تاریخی به خارک رفتند.

اما کمتر از ‏یک‌سال بعد یعنی در خرداد‌سال ۱۳۸۷ با وجود ثبت کلی کتیبه و قرار دادن آن در میانِ فنسِ قفل و ‏کلیددار در اطراف این کتیبه توسط دوستداران میراث فرهنگی خارک، فردی با ورود به محوطه، روی ‏قسمتی از کتیبه خط کشیده بود؛ به اندازه‌ای که به گفته‌ معاون وقتِ بخشدار جزیره‌ خارک در آن ‏زمان؛ «٧٠‌درصد نوشته‌های کتیبه به‌شدت آسیب دیده و تنها یک خط از آن سالم مانده بود‎‎؛ کتیبه‌ای ‏که بسیاری از کارشناسان، آن را سندی دیگر برای اثبات مالکیت ایرانیان در طول تاریخ بر خلیج فارس ‏تفسیر می‌کردند‎.‎‏

کشف این کتیبه از همان روزهای اول با واکنش تند از سوی کشورهای عربی حوزه ‏خلیج‌فارس روبه‌رو شد و بسیاری از آنها مدعی جعلی بودن این کتیبه شده بودند.

هرچند در این کتیبه ‏هیچ نامی از خلیج‌فارس برده نشده بود، اما نشان‌دهنده سیطره حداقل ٢هزار و ٥٠٠ ساله ایرانیان بر ‏خلیج‌فارس بود.

با تمام اهمیتی که این کتیبه داشت و به‌رغم کوشش‌های فراوان برای متقاعد کردن اداره ‏میراث فرهنگی بوشهر برای حفاظت و نگهداری از این اثر اما هیچگاه توجهی جدی به این خواست ‏منطقی که مطابق با شرح وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنان بود، انجام نشد تا کتیبه خارک و رازهای ‏سر به مهر آن برای همیشه از بین برود.‏
نخ نیوز | نفت خارگ | اخبار جزیره خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-13116.html )