عنوان خبر: گزارش تصویری/مراسم تجمع بزرگ بسیجیان به مناسب پنجم آذر (2)
(شاخه: گالری تصاویر)
يكشنبه 5 آذر 1396 - 11:55:12

عکاس : رضا حاتمی


5azbj_18.jpg (600×400)

5azbj_19.jpg (600×400)

5azbj_20.jpg (600×400)

5azbj_21.jpg (600×400)

5azbj_22.jpg (600×400)

5azbj_23.jpg (600×400)

5azbj_24.jpg (600×400)

5azbj_25.jpg (600×400)

5azbj_26.jpg (600×400)

5azbj_27.jpg (600×400)

5azbj_28.jpg (600×400)

5azbj_29.jpg (600×400)

5azbj_30.jpg (600×400)

5azbj_31.jpg (600×400)

5azbj_32.jpg (600×400)

5azbj_33.jpg (600×400)

5azbj_34.jpg (600×400)

5azbj_35.jpg (600×400)نخ نیوز | نفت خارگ | اخبار جزیره خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-12099.html )