عنوان خبر: رشد 110 درصدی سود خالص هر سهم پتروشیمی خارگ
(شاخه: اخبار جزیره خارگ)
پنجشنبه 5 مرداد 1396 - 09:14:20

نخ نیوز :شرکت پتروشیمی خارک در دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ یک هزار و 486 میلیارد و 980 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و از این بابت معادل 743 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 110 درصد رشد داشت.به گزارش نخ نیوز، شرکت پتروشیمی خارک در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ یک هزار و 486 میلیارد و 980 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و معادل 743 ریال به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با سه ماهه نخست سال مالی 95 معادل 110 درصد رشد داشته است.

سود خالص سه ماهه نخست سال مالی 95 مبلغ 706 میلیارد و 9 میلیون ریال گزارش شد و مبلغ 353 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.

یادآور می شود سود انباشته پایان دوره سه ماهه سال جاری این شرکت مبلغ شش هزار و 994 میلیارد و 442 میلیون ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 18 درصد افزایش داشته است.
نخ نیوز | نفت خارگ | اخبار جزیره خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-11766.html )