عنوان خبر: گزارش تصویری / جشن بزرگ عید سعید مبعث در جزیره خارگ
(شاخه: اخبار جزیره خارگ)
شنبه 9 ارديبهشت 1396 - 08:35:37

عکاس : محمد پنهان


 

عید مبعث 1

عید مبعث 43

عید مبعث 42

عید مبعث 41

عید مبعث 40

عید مبعث 39

عید مبعث 38

عید مبعث 37

عید مبعث 36

عید مبعث 35

عید مبعث 34

عید مبعث 33

عید مبعث 32

عید مبعث 31

عید مبعث 30

عید مبعث 29

عید مبعث 28

عید مبعث 27

عید مبعث 26

عید مبعث 25

عید مبعث 24

عید مبعث 23

عید مبعث 22

عید مبعث 21

عید مبعث 20

عید مبعث 19

عید مبعث 18

عید مبعث 17

عید مبعث 16

عید مبعث 15

عید مبعث 14

عید مبعث 13

عید مبعث 12

عید مبعث 11

عید مبعث 10

عید مبعث 9

عید مبعث 8

عید مبعث 7

عید مبعث 6

عید مبعث 4

عید مبعث 3

عکس/ محمد پنهان
نخ نیوز | نفت خارگ | اخبار جزیره خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-11605.html )