عنوان خبر: گزارش تصویری / مراسم خاطره گویی انقلاب برگزار شد
(شاخه: اخبار جزیره خارگ)
چهارشنبه 13 بهمن 1395 - 22:44:18

عکاس : رضا حاتمی


khtrgoe_1.jpg (600×400)

khtrgoe_2.jpg (600×400)

khtrgoe_3.jpg (600×400)

khtrgoe_4.jpg (600×400)

khtrgoe_5.jpg (600×400)

khtrgoe_6.jpg (600×400)

khtrgoe_7.jpg (600×400)

khtrgoe_8.jpg (600×400)

khtrgoe_9.jpg (600×400)

khtrgoe_10.jpg (600×400)

khtrgoe_11.jpg (600×400)

khtrgoe_12.jpg (600×400)

khtrgoe_13.jpg (600×400)

khtrgoe_14.jpg (600×400)

khtrgoe_15.jpg (600×400)

khtrgoe_16.jpg (600×400)

khtrgoe_17.jpg (600×400)

khtrgoe_18.jpg (600×400)

khtrgoe_19.jpg (600×400)

khtrgoe_20.jpg (600×400)نخ نیوز | نفت خارگ | اخبار جزیره خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-11367.html )